İnternet Şubesi Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur
KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

SON GÜNCELLEME TARİHİ 04/05/2018

Kurucunun Diğer Fonları

Fonun Yatırım Amacı

Fon portföyünün en az %60’ı Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarına ve gelir ortaklığı senetlerine yatırılır. Ayrıca, piyasa koşullarına göre, fon portföyünün en fazla %40’ı Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarına, Türk Lirası cinsinden, borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına, BIST tarafından hesaplanan katılım endeksindeki ortaklık paylarına yatırılabilir.

Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini, yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle, Fon portföyünün tamamı Yönetmelik’te ve Genelge’de belirtilen portföy sınırlamalarında uygun şekilde yönetilir.

İzahnamenin (2.4.) maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi 02/07/2013
Fon Toplam Değer 109.682.963,97
Yatırımcı Sayısı 21934
Birim Pay Değer 0,015878

Portföy Dağılımı

HİSSE SENEDİ %4.69
KİRA SERTİFİKASI %95.30

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Adı Soyadı veya Ticari Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
T.Garanti Bankası A.Ş. 42.456.629 84,91
Achmea BV 7.500.000 15,00
Eureko Sigorta A.Ş. 43.371 0,09
TOPLAM 50.000.000 100,00

Portföy Yönetim Şirketi

    • Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.