BES'te Yeni Dönem

Bireysel Emeklilik Sistemindeki Yenilikler Nelerdir?

Yeni düzene geçişin temel amacı nedir?

Yeni düzenin temel amacı, yurt içi tasarrufların artmasını teşvik etmektir. Bu artış, ekonomik istikrar ve büyüme açısından büyük önem taşımaktadır.

Yeni düzenlemede temel değişiklik nedir?

Bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı uygulaması hayata geçirildi. Eski sistemdeki vergi avantajı uygulamasında, bu avantajdan sağlanan tutar katılımcıya geri dönüyordu. Yeni düzenlemede devlet katkısı da katılımcıların hesaplarına yatırılıyor, böylece daha fazla tutar tasarrufa yönlendiriliyor. Ayrıca devlet katkısı ve getirileri haczedilemiyor, rehnedilemiyor veya iflas masasına dahil edilemiyor.

Yeni düzenlemede devlet katkısı oranı nedir?

Yeni uygulama kapsamında, devlet katkısının oranı %25'tir. Yani yatırdığınız her 100 TL katkı payı için devlet de sizin adınıza açılacak alt hesaba 25 TL katkı payı yatırıyor.

Devlet katkısından kimler yararlanabiliyor?

Devlet katkısından TC vatandaşları, Mavi kart sahipleri, ödeyeni işvereni olmayan katılımcılar faydalanmaktadır.

Mavi Kart Sahibiysem Devlet katkısından Nasıl Yararlanabilirim?

Aşağıdaki linkte yer alan dilekçeyi, müşteri numaranızı da belirterek doldurup, Mavi Kart’ınızın bir adet fotokopisiyle beraber +90 (212) 334 63 03 numaralı faksa göndermenizi rica ederiz.

Devlet Katkısı Uygulaması Talep Dilekçesi

Devlet katkısının üst sınırı kaç TL'dir?

Bir katılımcıya bir takvim yılında ödenebilecek devlet katkısı, yıllık brüt asgari ücretin %25'i ile sınırlıdır.

Devletin yaptığı katkılar kim tarafından koordine ediliyor?

Bireysel emeklilik hesabınıza ödeme yaptığınız zaman, bu ödeme ile ilgili bilgi Emeklilik Gözetim Merkezi’ne (EGM) bildiriliyor. EGM de bu bilgiyi ilgili kamu kuruluşuna iletiyor. İlgili kamu kuruluşu ise devlet katkısını alt hesabınıza yatırıyor. Devlet katkıları da yatırıma yönlendirilerek bu tutarlar üzerinden de ekstra gelir elde etmeniz sağlanıyor.

Katılımcılar, devlet katkısı hesaplarındaki birikim bilgisine ulaşabiliyorlar mı?

Katılımcılar, hesaplarına yatırılacak devlet katkısını, diledikleri zaman devlet katkısı alt hesaplarından takip edebiliyorlar.

Devlet katkısı hemen alınabiliyor mu?

Devlet katkısı için hak ediş süreleri bulunuyor. İlk üç yıl içinde sistemden çıkılması durumunda alınamıyor. Üçüncü yılın sonunda katılımcı devlet katkısının %15'ini, altıncı yılın sonunda %35'ini, onuncu yılın sonunda %60'ını, emekliliğe hak kazandığında ise tamamını alabiliyor. Bu sayede katılımcıların sistemde daha uzun süre kalmaları ve birikimlerinin artması amaçlanıyor. Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazanılması ile sistemden vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılınması durumunda devlet katkısı ve getirilerinin tamamına hak kazanılacak.

Birden fazla sözleşmesi olan katılımcılar devlet katkısına nasıl hak kazanacaklar?

Birden fazla sözleşmesi olan katılımcıların hak kazandıkları devlet katkısı, katılımcının toplam katkı payının sözleşmeler arasındaki dağılımına göre paylaştırılıyor. Örneğin, A sözleşmesine yılda 15.000 TL ve B şirketindeki sözleşmesine yılda 5.000 TL ödeyen bir katılımcı, devlet katkısının A sözleşmesi için %75’ine, B sözleşmesi için ise %25’ine hak kazanır.

Katılımcı devlet katkısının tamamına hak kazanmadan sistemden ayırılırsa hak etmediği tutarlara ne olacak?

Hak edilmemiş kısımlar erken çıkışlarda devlete geri dönüyor. Örneğin 3. yıldan sonra devlet katkısı hesabındaki birikimi 5.000 TL olan bir katılımcı, sistemden ayrılırsa bunun %15’i olan 750 TL’sine hak kazanırken, kalan 4.250 TL’lik tutar devlete geri dönecek.

Mevcut katılımcılar sistemden çıkıp, tekrar girerlerse devlet katkısı alabilecekler mi?

29 Mayıs 2012 tarihi itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde olup, 29.06.2012 ile 29.06.2014 tarihleri arasında bir emeklilik sözleşmesini birikimlerini alarak sonlandıran katılımcıların, 31 Aralık 2014 tarihine kadar bireysel emeklilik sistemine ödeyeceği katkı payları için hem mevcut diğer yaşayan sözleşmeleri için hem de yeni sözleşmeleri için devlet katkısı ödenmiyor.

Mevcut katılımcılara devlet katkısını hak edişte bir avantaj var mı?

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sisteme girmiş olan katılımcılar için, devlet katkısına hak kazanma süreleri kapsamında ek bir avantaj sağlanmıştır.

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren üç yıl sistemde kalmak koşuluyla bir defaya mahsus olmak üzere

  • Sistemde 3 yıldan fazla, 6 yıldan az bulunan katılımcılara 1 yıl
  • Sistemde 6 yıldan fazla, 10 yıldan az bulunan katılımcılara 2 yıl
  • Sistemde 10 yıldan fazla bulunan katılımcılara 3 yıl

süre ekleniyor.

Örneğin; 2006 yılı içinde sisteme girmiş bir katılımcının, 2016 tarihinde devlet katkısına hak kazanma süresine 2 yıl ekleniyor. Yani katılımcı 2019 yerine 2017 yılında 6 yılını doldurmuş sayılacak ve devlet katkısının %35’ine hak kazanabilecek. 2009 yılında sisteme girmiş bir katılımcı ise 2019 yerine 2018 yılında 6 yılını doldurmuş olacak.

Devlet katkısına hak edişin kısıtlanması katılımcı için dezavantaj değil mi?

Sistem uzun dönem tasarrufları hedeflemektedir. Yine de ilk üç yıl içinde sistemden çıkanlar yatırdıkları ana paranın tamamını ve getirilerin vergi sonrası kalan kısmını alarak sistemden çıkabilecekleri için yeni sistem eski sisteme göre daha avantajlıdır.

İşverenlerin çalışanları adına ödedikleri sözleşmeler için bir avantaj söz konusu mu?

İşverenler, çalışanları için ödedikleri katkı paylarını ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmıyor ise vergiden düşebiliyorlar.

Sistemden çıkışta stopaj uygulaması nasıl olacak?

Artık birikimlerin geri ödenmesinde, stopaj kesintisi birikim toplamı üzerinden değil, sadece getiri üzerinden yapılıyor. Stopaja tabi tutulacak tutar şu şekilde hesaplanıyor: Katılımcının çıkış tarihindeki toplam birikimi ve devlet katkısı birikiminin sistemde kaldığı süreye göre hak edilen tutarından, katılımcının sisteme yatırdığı toplam katkı payı ve kaldığı süreye göre hak ettiği devlet katkısının anaparası çıkarılacak. Aradaki fark; yani getiri stopaja tabi olacak. Stopaj oranı;

  • 10 yıldan önce sistemden çıkmanız durumunda getiri üzerinden %15,
  • 10 yıl süreyle sistemde kalıp 56 yaşını doldurmadan sistemden çıkmanız durumunda getiri üzerinden %10,
  • Emeklilik, vefat veya maluliyet sonucu sistemden çıkmanız durumunda getiri üzerinden %5'tir.
Tahsil edilemeyen ödemeler için kesinti olacak mı?

Planda tanımlı olması halinde, zamanında ödenmeyen katkı payları, 3 ay boyunca ödenmediğinde sözleşmeye ara verildiği kabul edilmektedir. Şirketimiz ise bu süreyi 6 ay olarak uygulamaktadır. Ara verilen her ay için 2 lira sözleşmenin birikiminden düşülmektedir. Ödemelere bir yıldan fazla ara verilmesi durumunda ise, Emeklilik Gözetim Merkezi'ne ödenen sabit giderlerin toplamı kadar tutar sözleşmenin birikiminden düşülmektedir. Ayrıca devlet katkısı hariç ana para toplamı 10 bin TL ve üzeri sözleşmelerden bu kesintiler alınmamaktadır.

Garanti Emeklilik’ten veya bireysel emeklilik sisteminden ayrılınması durumunda çıkış aidatı alınacak mı?

Sistem uzun yıllar hizmet vermeyi amaçladığı için 10 yıldan önce çıkış yapılması halinde, katılımcının bireysel emeklilik planına bağlı olarak kesinti uygulanabilir. Giriş aidatı peşin ya da aktarım veya sistemden çıkış tarihine ertelenmiş olarak tahsil edilebilir. Giriş aidatının peşin olarak alınan kısmı, teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin yüzde onunu aşamaz. Peşin ve ertelenmiş olarak alınan giriş aidatlarının toplamı teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren;

a) Üç yıl içinde şirketten ayrılanlar için yüzde yetmiş beşini,
b) Üç yılını dolduran sözleşmelerden altı yıldan önce şirketten ayrılanlar için yüzde ellisini,
c) Altı yılını dolduran sözleşmelerden on yıldan önce şirketten ayrılanlar için yüzde yirmi beşini aşamaz.

Emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren onuncu yılını dolduranlardan, vefat veya maluliyet nedeniyle yahut emeklilik hakkını kullanarak ayrılanlardan ertelenmiş şekildeki giriş aidatı tahsil edilmez.

Bireysel emekliliğe girişte herhangi bir aidat ödeniyor mu?

Katılımcının, bireysel emeklilik sistemine ilk defa katılması sırasında veya farklı bir şirkette ilk defa emeklilik sözleşmesi başlatması halinde, katılımcıdan veya sponsor kuruluştan, teklifin imzalandığı veya uzaktan satışta teklifin onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücret tutarı dikkate alınarak, sözleşme planına göre değişmekle birlikte, giriş aidatı alınabilir. Giriş aidatı peşin ya da aktarım veya sistemden çıkış tarihine ertelenmiş olarak tahsil edilebilir. Giriş aidatının peşin olarak alınan kısmı, teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin %10’unu aşamaz.

29 Ağustos 2012’den önce bireysel emeklilik sistemine girmiş ve bu tarihten önce sistemden çıkmış olanlar birikim üzerinden stopaj ödemişlerdi. Onlar paralarını geri alabilecekler mi?

Maddenin yürürlük tarihi olan 29 Ağustos 2012 tarihinden itibaren bir yıl içerisinde vergi dairelerine başvurulması şartıyla, son beş yılda veya 1 Ocak 2007 ile 29 Ağustos 2012 tarihleri arasında sistemden çıkış yapmış olanlara fazla alınan stopaj tutarları iade edilecek.

Yeni mevzuat ne zaman yürürlüğe girdi?

Stopajın getiri üzerinden alınması ile ilgili düzenleme 29 Ağustos 2012, devlet katkısı ile ilgili maddeler ise 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girdi.

.
Garanti