KİŞİSEL BİLGİLERDE DEĞİŞİKLİK TALEBİ
FAKS BİLGİLERİ
Kime : Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Faks No : (0212) 292 37 05
 
TALEP
KATILIMCININ ÖDEYENİN LEHTARIN
     
  Mevcut Durum Talep Edilen Durum
Adı Soyadı/Ünvanı
Baba Adı
Anne Adı
Doğum Tarihi
Doğum Yeri
Tabiyeti
T.C. Kimlik No
Vergi Kimlik No
Ev Adresi
Ev Telefonu
İş Adresi
İş Telefonu
Cep Telefonu
Hak %'si (Lehtar)
Yazışma Adresi
Diğer Bilgi    
 
TALEBİ YAPAN BİLGİLERİ
Sözleşme No
Tarih :
Adı Soyadı/Ünvanı İmza :
 
Telefon No    
       
NOTLAR      

*Katılımcı ve katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin farklı olduğu durumda her iki kişinin de imzası gereklidir.

Not:Tüzel kişiler için, şirket kaşesi üzerine veya şirketin ticari ünvanı altına yetkili kişilerin imzaları alınarak, noter onaylı imza sirküleri eklenmelidir.