ARA KATKI PAYI ÖDEME TALEBİ
FAKS BİLGİLERİ
Kime : Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Faks No : (0212) 292 37 05
       
TALEP      
Ara Katkı Payı Tutarı
USD EUR TL
İstenilen Tahsilat Tarihi (G/A/Y)    
Ara katkı payı ödeme aracı katkı payı ödeme aracından farklı olamaz.Yukarıda belirtilen ara katkı payı tutarı istenilen tahsil tarihinde bir kereye mahsus katkı payı için belirtilmiş olan otomatik ödeme aracından tahsil edilecektir.
Şirketinizce tanzim edilecek Bireysel Emeklilik Sözleşmesi’ne ait katkı paylarının aşağıda bilgileri verilen banka hesabımdan / kredi kartımdan otomatik olarak garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından tahsil edilmesine muvafakat eder, işbu talimatım gereğince hareket edilmesini rica ederim.
HESAPTAN T.Garanti B. Şube Adı
  Şube Kodu / Hesap No
       
KREDI KARTINDAN
Kredi Kart No
CVC No
Son Kullanma Tarihi
 
TALEBİ YAPAN BİLGİLERİ
Sözleşme No
Tarih :
Adı Soyadı/Ünvanı İmza :
 
Telefon No    
       
NOTLAR      

*Katılımcı ve katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin farklı olduğu durumda her iki kişinin de imzası gereklidir.

Not:Tüzel kişiler için, şirket kaşesi üzerine veya şirketin ticari ünvanı altına yetkili kişilerin imzaları alınarak, noter onaylı imza sirküleri eklenmelidir.