İnternet Şubesi Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur

İşverenim iflas ederse birikimime el konur mu?

Kanunda çalışanların katkı payları işçi alacağı niteliğinde imtiyazlı bir alacak olduğundan, haciz veya iflas durumlarında çalışanlar açısından herhangi bir risk bulunmaz.