İnternet Şubesi Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur

İşverenler İçin Otomatik BES

İşverenin Otomatik BES’teki en önemli sorumluluğu; çalışanlarını Otomatik Katılım Sistemi kapsamında bireysel emekliliğe dahil etmek ve katkı payı tutarlarını, maaşların çalışanların hesabına geçtiği günü takip eden ilk iş günü bireysel emeklilik şirketine aktarmaktır. Buna uyulmaması durumunda yaşanabilecek parasal kayıptan da işveren sorumlu olacaktır.

Çalışılacak olan emeklilik şirketinin belirlenmesi de işverenin sorumluluğundadır. Bu noktada işveren, birden fazla emeklilik şirketiyle çalışmayı da tercih edebilir.

45 yaşın altındaki tüm çalışanlar dahil ediliyor!

İşverenler, çalışanlarının mevcut bir bireysel emeklilik sözleşmesi olsa da 45 yaş altındaki kamu ve özel sektör çalışanlarını yeni sisteme dahil ederler.

Eğer çalışanınızı işe yeni aldıysanız ve bu çalışanın bir önceki iş yerinde Otomatik Katılım Sistemi kapsamında yapılan bir bireysel emeklilik sözleşmesi varsa;

  • İş yeriniz Otomatik Katılım Sistemi'ne geçtiyse, çalışanın sözleşme süresi, birikimi ve getirisi sizin şirketinizdeki bireysel emeklilik sözleşmesine aktarılır.
  • İş yeriniz Otomatik Katılım Sistemi'ne geçmediyse, çalışanlarınız önceki iş yerinde düzenlenmiş sözleşme kapsamında, katkı payı ödemesi yapmaya devam edebilirler.

Ödenmesi gereken katkı payı

Otomatik BES kapsamında ödenmesi gereken asgari katkı payı, çalışanların prime esas kazançlarının %3’ü oranındadır ve her ay çalışanın maaşından otomatik olarak kesilir. Prime esas kazancın %3’ü üzerinden hesapladığımızda katkı payının 2018 yılı için yaklaşık 60 TL ile 456 TL arasında değişeceğini söyleyebiliriz. Ayrıca, çalışan talep ederse daha fazla katkı payı da yatırılabilir.

Üstelik, çalışanlar katkı payı ödemesine ara vermeyi talep edebilir. Bu talep, talep tarihinden itibaren en çok 3 aylık süre için yapılır, ancak çalışan, bu süre bitmeden önce veya bittikten sonra tekrar ara verme talebinde bulunabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, ara verme talebinin en geç ücret ödeme gününden 3 iş günü öncesine kadar iletilmesidir. Bu tarihten sonra iletilen talepler, ancak bir sonraki aya ilişkin ücret ödemesinden itibaren dikkate alınabilir.

Sisteme katılım tarihi değişiklik gösterebilir

Özel sektörde, çalışan sayısı;

  • 1.000 kişi ve üzerinde olan işverenler 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren,
  • 250-999 arasında olan işverenler 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren,
  • 100-249 arasında olan işverenler 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren,
  • 50-99 arasında olan işverenler 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren,
  • 10-49 arasında olan işverenler 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren,
  • 5-9 arasında olan işverenler 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren çalışanlarını otomatik katılım sistemine dahil edecektir.

Kamu kurumlarında ise bu takvim biraz farklı:

  • 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerinde yer alan kamu idareleri (Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı dışında) 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren,
  • Diğer kamu idareleri 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren çalışanlarını otomatik katılım sistemine dahil edilmiştir.

İflas durumu çalışanın haklarını etkilemez

Kanunda çalışanların katkı payları işçi alacağı niteliğinde imtiyazlı bir alacak olduğundan, haciz veya iflas durumlarında çalışanlar açısından herhangi bir risk bulunmuyor.

Size Daha Fazla Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Detaylı Bilgi