İnternet Şubesi Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur
UZUN VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

SON GÜNCELLEME TARİHİ 04/05/2018

Kurucunun Diğer Fonları

Fonun Yatırım Amacı

Fonun amacı, portföy yöneticilerinin piyasa beklenti ve analizleri doğrultusunda yatırım yapmak suretiyle getiri elde etmektir. Bu amaca ulaşmak için, izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 3 ila 4 aralığında kalacaktır.

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi 12/10/2005
Fon Toplam Değer 21.646.494,65
Yatırımcı Sayısı 7897
Birim Pay Değer 0,033196

Portföy Dağılımı

KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI %88.41
TERS REPO %6.69
VADELİ MEVDUAT/KATILIM HESABI %4.89

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Adı Soyadı veya Ticari Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
T.Garanti Bankası A.Ş. 42.456.629 84,91
Achmea BV 7.500.000 15,00
Eureko Sigorta A.Ş. 43.371 0,09
TOPLAM 50.000.000 100,00

Portföy Yönetim Şirketi

    • Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.