İnternet Şubesi Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Diğer Fonları

Fonun Yatırım Amacı

Fon portföyünün devamlı olarak en az %80 yurtiçi özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fonun amacı  ağırlıklı olarak faiz geliri elde etmektir.

Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi 01/01/2013
Fon Toplam Değer 94.502.649,89
Yatırımcı Sayısı 11680
Birim Pay Değer 0,021979

Portföy Dağılımı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI %86.62
KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI %5.22
TERS REPO %7.85
BORSA PARA PİYASASI %0.30

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Adı Soyadı veya Ticari Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
T.Garanti Bankası A.Ş. 42.456.629 84,91
Achmea BV 7.500.000 15,00
Eureko Sigorta A.Ş. 43.371 0,09
TOPLAM 50.000.000 100,00

Portföy Yönetim Şirketi

    • Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.