İnternet Şubesi Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur
KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

SON GÜNCELLEME TARİHİ 04/05/2018

Kurucunun Diğer Fonları

Fonun Yatırım Amacı

Fon portföyünün devamlı olarak en az %80’i Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen Eurobondlara yatırılır. Fonun amacı, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen Eurobondlara yatırım yapmak  suretiyle faiz ve kur geliri elde etmektir.

Bunun yanında  izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi 27/09/2005
Fon Toplam Değer 214.529.049,68
Yatırımcı Sayısı 10247
Birim Pay Değer 0,055445

Portföy Dağılımı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI %11.22
KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI %85.93
TÜREV TEMİNAT %1.17
VADELİ MEVDUAT/KATILIM HESABI %1.68

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Adı Soyadı veya Ticari Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
T.Garanti Bankası A.Ş. 42.456.629 84,91
Achmea BV 7.500.000 15,00
Eureko Sigorta A.Ş. 43.371 0,09
TOPLAM 50.000.000 100,00

Portföy Yönetim Şirketi

    • HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.