İnternet Şubesi Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur
DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

SON GÜNCELLEME TARİHİ 16/04/2018

Kurucunun Diğer Fonları

Fonun Yatırım Amacı

Portföy yöneticilerinin piyasa beklenti ve analizleri doğrultusunda yatırım yapmak suretiyle getiri elde etmektir. Bu amaca ulaşmak için, izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 3 ila 4 aralığında kalacaktır.

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi 27/10/2003
Fon Toplam Değer 731.791.435,61
Yatırımcı Sayısı 82796
Birim Pay Değer 0,074885

Portföy Dağılımı

HİSSE SENEDİ %29.29
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI %25.24
KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI %23.99
KİRA SERTİFİKASI %1.43
TÜREV TEMİNAT %3.66
TERS REPO %8.18
VADELİ MEVDUAT/KATILIM HESABI %8.20

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Adı Soyadı veya Ticari Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
T.Garanti Bankası A.Ş. 42.456.629 84,91
Achmea BV 7.500.000 15,00
Eureko Sigorta A.Ş. 43.371 0,09
TOPLAM 50.000.000 100,00

Portföy Yönetim Şirketi

    • Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.