İnternet Şubesi Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur
STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

SON GÜNCELLEME TARİHİ 04/05/2018

Kurucunun Diğer Fonları

Fonun Yatırım Amacı

Fon portföyünün devamlı olarak en az %60’ı Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen TL cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarından oluşur. Portföyünün azami %40’ı ise, BIST 100 endeksindeki pay senetlerine, TL Cinsinden olması ve Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları ve Türk Lirası cinsinden, borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına, mevduat/katılma hesabına yatırılır. Fon ayrıca, Takasbank para piyasası işlemleri ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri ile ters repo işlemleri gerçekleştirebilir. Fonun yönetiminde, bu maddede belirtilen fon portföyüne alınabilecek varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Yönetmelik’te yer alan ve bu maddede belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamalarına ilişkin hükümler saklıdır.

Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle Fon portföyünün tamamı Yönetmelik’ te ve Genelge’ de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir.

İzahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi 24/01/2011
Fon Toplam Değer 1.179.770.395,01
Yatırımcı Sayısı 339631
Birim Pay Değer 0,017162

Portföy Dağılımı

HİSSE SENEDİ %7.24
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI %6.51
KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI %62.88
KİRA SERTİFİKASI %2.18
TERS REPO %1.28
VADELİ MEVDUAT/KATILIM HESABI %19.89

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Adı Soyadı veya Ticari Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
T.Garanti Bankası A.Ş. 42.456.629 84,91
Achmea BV 7.500.000 15,00
Eureko Sigorta A.Ş. 43.371 0,09
TOPLAM 50.000.000 100,00

Portföy Yönetim Şirketi

    • Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.