İnternet Şubesi Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur
TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

SON GÜNCELLEME TARİHİ 16/04/2018

Kurucunun Diğer Fonları

Fonun Yatırım Amacı

Fon düşük volatilite ile mutlak getiri hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 1 ila 2 aralığında kalacaktır.           

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi 22/10/2004
Fon Toplam Değer 634.198.328,04
Yatırımcı Sayısı 57835
Birim Pay Değer 0,036526

Portföy Dağılımı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI %52.69
KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI %23.30
TÜREV TEMİNAT %1.57
TERS REPO %4.37
BORSA PARA PİYASASI %6.30
VADELİ MEVDUAT/KATILIM HESABI %11.77

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Adı Soyadı veya Ticari Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
T.Garanti Bankası A.Ş. 42.456.629 84,91
Achmea BV 7.500.000 15,00
Eureko Sigorta A.Ş. 43.371 0,09
TOPLAM 50.000.000 100,00

Portföy Yönetim Şirketi

    • Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.