Yönetim Kurulu Başkan Mesajı

"Garanti Emeklilik, topluma fayda sağlama konusundaki duyarlılığını bir adım daha ileri taşıyarak "sürdürülebilirlik" yolculuğuna çıktı."

Ali Fuat Erbil

Yönetim Kurulu Başkanı

Küresel ekonomik kriz ile birlikte büyüme hızı yavaşlayan dünya ekonomisi, 2015 yılında da ortalama bir büyüme gösterdi. Global ekonomiyi etkileyen önemli konular arasında ekonomik büyümeye yönelik artan endişeler, finansal piyasalardaki dalgalanma, ülkelerin zayıflayan iç talepleri, düşen petrol ve emtia fiyatları yer aldı. Ekonomik faaliyet seviyesi ülkelere göre farklılık göstermesine rağmen piyasalar, 2015 yılı için ekonomik risklerin etkisi altında, ortalama %3,1 seviyesinde bir global büyüme bekliyor.

ABD ve Avro Bölgesi başta olmak üzere gelişmiş ülke ekonomilerinde görülen toparlanma, 2015 yılında makul bir seviyede gerçekleşti. ABD ekonomisinin genel iyileşme eğilimi diğer gelişmiş ülkelere göre daha olumlu görünmesine karşın borç krizinde olan Yunanistan'ın da dâhil olduğu Avro Bölgesi'nde ekonomik büyüme ABD'ye göre kısmen yavaş bir toparlanma gösterdi. Bunun yanı sıra global krizden bu yana istikrarlı bir büyüme gösteremeyen Japonya, 2015 yılında da dengeli bir genişleme gerçekleştiremedi.

Küresel ekonomik büyüme henüz istenilen kararlı seviyeye ulaşamasa da ülke merkez bankalarının ekonomiyi canlandırmak için uyguladıkları düşük faiz politikaları ve parasal genişleme faaliyetleri, kayda değer bir hamle olarak öne çıktı.

Gelişmekte olan ülkelere bakıldığında ise genel olarak zayıf bir görünüm ortaya çıktı. Arz fazlası nedeniyle düşen petrol fiyatları, gelişmekte olan ülkeleri olumlu yönde etkilese de gelişmiş ülke para politikası kararları, gelişmekte olan ülkelere yönelik negatif bir etki yarattı. Özellikle Çin ekonomisindeki yavaşlama, küresel risk algısının artmasında etkili oldu.

2015 yılı Türkiye açısından Merkez Bankası politikaları, genel seçimler, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz artırım kararı zamanlaması gibi ulusal ve uluslararası belirsizlikler altında başladı. Özellikle Haziran ayı genel seçimleri sonrası siyasi ve jeopolitik konjonktür Türk Lirası'nın 2015 yılında değer kaybetmesine neden oldu. Her ne kadar iktisadi aktiviteler, yılbaşındaki beklentileri karşılayamasa da 2015 yılında Türkiye ekonomisi mütevazı bir büyüme gösterdi. İmalat sanayisindeki ivmelenme ve iç tüketimdeki artışla beraber, Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor.

Geçen yıla benzer olarak 2015'in başlarında da düşmeye devam eden petrol fiyatları ve azalan dış ticaret açığı, cari açığın yıl içinde gerilemesine neden oldu.

Mayıs ayından itibaren azalan bir trend izleyen enflasyon, takip eden aylarda dalgalı bir seyir izledi ve 2015 yılını %8,81 seviyesinde kapattı.

Enflasyonda olduğu gibi yılbaşından itibaren düşüş eğilimi gösteren işsizlik, tek haneli rakamlara gerilemesine rağmen yılın son aylarında %10 seviyesinin üzerine yükseldi.

Fed'in 2016 yılında izleyeceği politikaların tam olarak netlik kazanmamış olması, küresel risk algısının yüksek, büyümenin ise yavaş seyretmesi ve Rusya krizi dahil olmak üzere ülkemizin jeopolitik konumu gereği maruz kaldığı önemli riskler olmasına rağmen Türkiye'nin geçmiş yıla kıyasla 2016 yılında daha hızlı ve iç tüketim kaynaklı bir büyüme gerçekleştirmesi bekleniyor.

İç tüketime dayalı büyüme hedeflenmesine rağmen yurt içi tasarruf oranının yaklaşık 1 puan yükselmesi hedefleniyor. Bu yoldaki en büyük destekçilerden biri de bireysel emeklilik sistemi. Bireysel emeklilik sitemine katılımı teşvik için 2013'te %25 devlet katkısı başta olmak üzere köklü değişiklikler yapıldıktan sonra, 2016 yılı ile birlikte yürürlüğe girecek yeni düzenlemelerle; sisteme katılımın, düzenli ödemenin ve sistemde kalıcılığın teşvik edilmesi hedefleniyor.

Hızlı büyümesini 2015 yılında da sürdüren bireysel emeklilik sektörü, 2015 yılı sonunda 6 milyonu* aşkın katılımcıya ve 48 milyar TL* fon büyüklüğüne ulaştı. Hızlı büyüyen pazarın en büyük oyuncularından biri olan Garanti Emeklilik, 1 milyona yakın katılımcısının 7,6 milyar TL'lik birikimini emeklilik dönemleri için değerlendiriyor.

Diğer iş kolumuz hayat sigortacılığında da her sene artırdığımız prim üretimimizi 329 milyon TL'ye ulaştırdık. İstikrarlı büyümemizi sürdürürken bu başarılarımızı finansal sonuçlarımızla taçlandırdık. Daima sürdürülebilir büyüme yaklaşımı ile faaliyet gösteren Garanti Emeklilik, son 5 yıldır olduğu gibi bu yıl da sektörün en kârlı şirketi** olmayı başardı.

Garanti Emeklilik 2015 yılında güçlü müşteri tabanını büyütürken, çalışan ve müşteri merkezlilik konusundaki inovatif yaklaşımlarını ulusal ve uluslararası alanlarda tasdik etme başarısını da gösterdi. Çalışanına yatırım yapan şirketler alanında dünyadaki tek uluslararası kalite standardı olan Investors in People'da (IiP) altın sertifikaya layık görülmek hepimizi gururlandırdı.

Operasyonel ve finansal başarılarının yanında, bugüne kadar her zaman topluma fayda sağlama ilkesi çerçevesinde faaliyetlerine devam eden Garanti Emeklilik, 2015 yılında bu konudaki duyarlılığını bir adım daha ileri taşıyarak "sürdürülebilirlik" yolculuğuna çıktı. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gelecek nesillere daha iyi ve yaşanılır bir dünya bırakmak adına, bu alandaki çalışmalara önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğiz.

Garanti Emeklilik, güçlü duruşuyla sektöre yön veren başarılı çalışmalarını her zaman devam ettirecektir. Hepimizi gururlandıran bu tablonun oluşumunda katkısı olan tüm çalışanlarımıza, katılımcılarımıza, sigortalılarımıza ve paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,

Ali Fuat Erbil
Yönetim Kurulu Başkanı

 

*25.12.2015 EGM verileridir.
**30.09.2015 TSB verisidir.