Zengin Ürün Yelpazesi

/

Şenol Serkan Şentürk

Ürün Geliştirme ve Aktüerya

"Garanti Emeklilik, müşterilerine tek çatı altında geniş bir ürün portföyü sunmaktadır."

 

Garanti Bankası'yla kurduğu güçlü iş birliği ve ortak kurumsal değerler, Garanti Emeklilik ve Hayat'ın faaliyet gösterdiği alanlardaki başarısını pekiştirmekte ve müşteri memnuniyetini artıran sonuçlar doğurmaktadır. Garanti Bankası'nın güçlü dağıtım ağını en verimli biçimde kullanan Şirket, müşterilerine tek çatı altında geniş bir ürün portföyü sunmaktadır.

Bireysel emeklilik planları

Devlet katkılı sisteme geçişle birlikte önemli bir yükseliş ivmesi kazanan bireysel emeklilik sektörü, yükselişini 2015 yılında da sürdürmüş, sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyona yaklaşmıştır.

Farklı segmentlerdeki müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik ürün çeşitliliğine önem veren Şirket, bu amaçla emeklilik ürünlerinde beş farklı alternatif sunmaktadır. Gelecekleri için tasarruf yapmak isteyen Garanti Emeklilik ve Hayat müşterileri, onları mutlu bir emekliliğe ulaştıracak beş farklı bireysel emeklilik planından birini güvenle seçebilmektedir:

1. Pratik Emeklilik Planı: Küçük birikimlerle avantajlı yatırım yapmak isteyen katılımcıları hedefler.

2. Prestige Emeklilik Planı: Yüksek katkı payı ödeyerek farklı avantajların sunulduğu seçkin bir emeklilik isteyen katılımcıları hedefler.

3. Select Emeklilik Planı: Özel avantajlar sunan bu plan birikimlerini hızla artırmak isteyen katılımcılara yöneliktir.

4. Esnaf Emeklilik Planı: Küçük ve orta büyüklükte işletme sahiplerine özel tasarlanmıştır.

5. e-meklilik Planı: İnternet üzerinden hızlı ve kolayca başvuruda bulunan müşteriler, bu plana özel avantajlardan yararlanmaktadır.

Şadiye Çimeli

Fon Yönetimi, Bütçe ve Raporlama

"Garanti Emeklilik, bireysel emeklilik müşterilerine 21 farklı fon sunmaktadır."

 

Şirket'in Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları, Katkı, Alternatif Katkı, Altın ve Alternatif Standart fonlarıyla birlikte bireysel emeklilik planlarında müşterilerine sunduğu fon sayısı 21'dir.

Garanti Emeklilik ve Hayat'ın ürün portföyünde önemli bir yere sahip olan grup emeklilik planları ise şirketlerin çalışanları için katkı payı ödemesi yapmasını ya da çalışanların kendi aralarında bir katılımcı grubu oluşturarak özel avantajlarla emeklilik sistemine dâhil olmalarını sağlayan emeklilik planlarıdır.

2015 yılında farklı segmentlerdeki müşteri ihtiyaçlarını karşılamak ve müşteri memnuniyetini arttırmak için 14 plan ve 42 ek fayda Hazine Müsteşarlığı'nca onaylanmıştır.

Sigorta Ürünleri

Faaliyetlerinde banka sigortacılığını etkin biçimde kullanan Şirket, gelişen koşulları ve müşterilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sigorta ürün yelpazesini zenginleştirmiştir.

Hayat Sigortaları

• Kredi ürünlerine yönelik hayat sigortaları

• Risk hayat sigortaları

• Tehlikeli hastalıklara yakalanılması durumunda finansal güvence sunan Garanti'li Yarınlar Sigortası

• Sevdiklerinin eğitim masraflarını güvence altına almak isteyen müşterilere yönelik Eğitim Sigortası

• Kaza veya hastalık sonucunda hastanede tedavi masraflarını poliçede belirtilen teminatlarla karşılayan Tedavi Destek Sigortası

İşsizlik Sigortaları

• İşsizlik durumunda sigortalılara aylık gelir sağlamaya yönelik Gelir Güvencesi Sigortası

• İşsizlik durumunda kredi taksitlerini güvence altına alan Kredi Ödeme Güvencesi

• İşsizlik durumunda kredi kartı harcamalarını güvence altına alan Garanti Kredi Kartı İşsizlik Sigortası

• İşsizlik durumunda avans hesap harcamalarını güvence altına alan Avans Hesap Ödeme Güvencesi

• İşsizlik durumunda aylık fatura giderlerini güvence altına alan Fatura İşsizlik Sigortası

Şükrü Yıldırım

Operasyon

"Garanti Emeklilik ve Hayat, hasar süreçlerindeki müşteri şikayetlerinde %90 oranında iyileşme sağlamıştır."

 

Bu ürünlerin dışında emeklilik hakkı elde eden katılımcılara yönelik olarak gelir sigortası ürünlerine ilişkin çalışmalara başlanmıştır. Katılımcının emeklilik döneminde ihtiyaçları doğrultusunda sunulacak olan geri ödeme seçenekleriyle, emeklilik döneminde kamu sosyal güvenlik ödemelerine ek olabilecek maaş ödemelerinin yapılması hedeflenmektedir.

2015 yılında, sevdiklerinin eğitim masraflarını güvence altına almak isteyen müşterilere yönelik sunulan Eğitim Sigortası ürünü Garanti Emeklilik ve Hayat internet sitesi üzerinden de satışa sunulmuştur. Eğitim Sigortası ürününe kaza sonucu maluliyet teminatı da ilave edilerek sigortalıların daha geniş kapsamda ihtiyaçları karşılanmaya başlanmıştır.

2015 yılı içerisinde krediye yönelik hayat ve işsizlik sigortalarında teminat tutarı ve kredi süresine göre olan ürün kategorizasyonu güncellenmiş ve sigortanın yıllık, yenileme garantili ya da uzun süreli olma durumları kredi yapısıyla uyumlaştırılmıştır.

Tazminat Projesi ve Süreçlerinde Yapılan İyileştirmeler

Garanti Emeklilik ve Hayat, hasar süreçlerinde, 2015 yılında da müşterilerinin beklentilerinin üzerinde bir hizmet kalitesi sunmuştur.Proje kapsamında süreçlerde ve teknolojik altyapıda gerçekleştirilen değişiklerle Garanti Emeklilik yaşadıkları deneyimlerde her zaman müşterilerinin yanında olmayı hedeflemiştir. Hasar konulu müşteri şikayetlerinde %90 oranında azalma sağlanmıştır. 2015 yılında toplam 10.853 adet tazminat ödemesi yapılmıştır.