Rekabette Fark Yaratan Yönlerimiz

Gerek hayat sigortacılığı gerekse bireysel emeklilik branşlarında, Garanti Emeklilik ve Hayat'ı rakiplerinden ayırt eden en önemli avantajı, banka sigortacılığı konusundaki birikim ve becerisidir. Şirket'in ana dağıtım kanalı olan Garanti Bankası ile yaratmış olduğu sinerji, taklit edilemeyen bir model olarak yıllardır sektörde dikkat çekmektedir. Garanti Bankası'yla yalnızca teknolojik altyapı, sistem ve satış bölge yapılarının uyumu açısından değil, kurumsal kültür ve hizmet yaklaşımı olarak da ortak anlayış ve iş birliği içinde gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde sektörde kayda değer bir rekabet üstünlüğü sağlanmaktadır.

Rekabet Üstünlüğü Sağlayan Avantajlarımız

 

Bir marka değeri olarak "Garanti"

 • Garanti markasının getirdiği güvenilirlik
 • Garanti Bankası'yla kurulan sinerji ve iş birliği

Finansal gücü ve teknolojik altyapısı

 • Güçlü sermayesi ve istikrarlı finansal yapısı
 • Reasürans kapasitesi
 • Kârlı risk kabul uygulamaları
 • Sürekli gelişen teknolojik altyapısı

 

Müşteri merkezli hizmet modeli

 • Müşteri ihtiyaçlarına özel, ayrıcalıklı çözümler
 • Satış sonrası hizmetlerde sürekli gelişim
 • Müşteriyle yakınlığı artıran uygulamalar

Kurum kültürü ve insan kaynağı

 • Değişimlere hızla ayak uydurabilen kurum yapısı
 • İnisiyatif alabilen, yaratıcı ve yetkin insan kaynağı
 • Yaşam boyu gelişime verilen önem
 • İç müşteri memnuniyetine verilen önem

 

Etkin satış gücü

 • Banka sigortacılığının etkin biçimde kullanımı
 • Alternatif dağıtım kanallarındaki üstünlüğü ve yaygın dağıtım kanalları