x

Garanti Emeklilik

Photo Number
YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARI
YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARI

Sigortalı/Sigorta Ettiren/Lehtar/Hak Sahibi sıfatına haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da 3. kişilere haksız menfaat sağlamaya yönelik bir eyleme sebep olmanız halinde, tazminatı eksik alma/alamama halleri oluşabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hk.Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

SiGORTA ÜRÜNLERiMiZ
Hayatın beklenmedik sürprizlerine karşı kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almak istemez misiniz?
HAYAT SiGORTASI
Günümüzün kaçınılmaz kaygısı olan işsiz kalma stresini yaşamanıza hiç gerek yok.
iŞSiZLiK SiGORTASI