Bireysel Emeklilik Yatırım Fonları

Emeklilik yatırım fonları, kurucunun belirlemiş olduğu stratejiler doğrultusunda profesyonel portföy yönetim şirketi tarafından yönetilir. Gün sonu itibarıyla her bir fonun birim pay değeri hesaplanır ve ilan edilir. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde, birikimlerinizin değerlendirildiği fonları seçme ve belirli aralıklarla değiştirme hakkına sahipsiniz. Mevcut yatırım fonlarında olduğu gibi, seçtiğiniz emeklilik fonuyla hangi yatırım aracına ne oranda yatırım yapmak istediğinizi belirleyebilirsiniz.

Sistemde yer alan her bir emeklilik yatırım fonunun para ve sermaye piyasalarında yatırım yapacağı varlıklar, ilgili fonun izahnamesinde detaylı olarak anlatılan kurallara ve kısıtlara tabidir. Her bir fonun içerisindeki enstrümana göre, fonun türü, getirisi ve riski farklılaşmaktadır.

Emeklilik yatırım fonlarında günlük gözetim, denetim ve bilgilendirme yapılmakta ve fon varlıkları Takasbank'ta saklanmaktadır.

Bireysel Emeklilik Yatırım Fonları TL'ye Yatırım Yapan Formlar Fon getirileri Riskmetre

Bireysel Emeklilik Yatırım Fonları Dövize Yatırım Yapan Formlar Fon getirileri Riskmetre

Fon Performansları

Fonlar Hakkında Detaylı Bilgi

Fon İçerikleri

Fon Künyeleri

Garanti