Bireysel Emeklilik Yatırım Fonları

Bireysel emeklilik sisteminde birikimleriniz uzman portföy yöneticileri tarafından yönetilirken, siz de  birikimlerinizin nasıl değerlendirileceği, hangi fonlarda, ne oranda yatırım yapılacağı konusunda söz sahibi olursunuz. Dilerseniz belirli aralıklarla (yılda 6 kez) fonlarınızı değiştirme hakkından da faydalanabilirsiniz.

Emeklilik yatırım fonları, emeklilik şirketlerinin belirlemiş olduğu stratejiler doğrultusunda profesyonel portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilir. Gün sonu itibarıyla her bir fonun birim pay değeri hesaplanır ve ilan edilir.

Sistemde yer alan her bir emeklilik yatırım fonunun, para ve sermaye piyasalarında yatırım yapacağı varlıklar, ilgili fonun izahnamesinde detaylı olarak anlatılan kurallara ve kısıtlara göre şekillenir. Her bir fonun içerisindeki enstrümana göre, fonun türü, getirisi ve riski farklılaşmaktadır.

Emeklilik yatırım fonlarında günlük gözetim, denetim ve bilgilendirme yapılmakta ve fon varlıkları Takasbank'ta saklanmaktadır.

Bireysel Emeklilik Yatırım Fonları TL'ye Yatırım Yapan Formlar Fon getirileri Riskmetre

Fon Performansları

Fonlar Hakkında Detaylı Bilgi

Fon İçerikleri

Fon Künyeleri

.
Garanti