Devlet Katkısı

Bireysel Emeklilik Devlet Katkısı

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yepyeni bir dönem başladı. 2013'ten itibaren başka hiçbir yatırım aracında benzeri olmayan devlet katkısı uygulaması hayata geçti. Artık sisteme yatıracağınız her katkı payı tutarının %25'i kadar ek bir tutar sözleşmenize bağlı devlet katkısı hesabınızda biriktiriliyor. Yani yatırdığınız her 100 TL katkı payı için devlet de katılımcı alt hesabınıza 25 TL katkı payı yatırıyor.

Devlet Katkısından Kimler Yararlanabiliyor?

Devlet katkısından TC vatandaşları, Mavi kart sahipleri, ödeyeni işvereni olmayan katılımcılar faydalanmaktadır.

Devlet Katkısının Üst Sınırı Kaç TL Olacak?

Bir katılımcıya ödenebilecek devlet katkısı, yıllık brüt asgari ücretin %25'i ile sınırlıdır. Katılımcı birden fazla emeklilik sözleşmesine sahip olsa dahi, devlet katkısı tutarı yıllık brüt asgari ücretin %25'ini geçemiyor. Katılımcının toplam katkı payının sözleşmeler arasındaki dağılımına göre paylaştırılacak.

Devlet Katkısı Hemen Alınabiliyor mu?

Devletin yatırdığı katkı payı için hak ediş süreleri bulunuyor:

 • İlk üç yıl içinde sistemden çıkılırsa alınamıyor.
 • Üçüncü yılın sonunda %15'i,
 • Altıncı yılın sonunda %35'i,
 • Onuncu yılın sonunda %60'ı,
 • Emekliliğe hak kazanıldığında ise tamamı alınabiliyor.
Devlet Katkısı Hak Edişinde Sistemde Geçirilen Süreye Bağlı Bir Avantaj Var mı?

1 Ocak 2013 öncesi

 • Sistemde 3 yıldan fazla, 6 yıldan az bulunan katılımcılara 1 yıl,
 • Sistemde 6 yıldan fazla, 10 yıldan az bulunan katılımcılara 2 yıl,
 • Sistemde 10 yıldan fazla bulunan katılımcılara 3 yıl hak ediş süresi ekleniyor.
Mavi Kart Sahibiysem Devlet katkısından Nasıl Yararlanabilirim?

Aşağıdaki linkte yer alan dilekçeyi, müşteri numaranızı da belirterek doldurup, Mavi Kart'ınızın bir adet fotokopisiyle beraber +90 (212) 334 63 03 numaralı faksa göndermenizi rica ederiz.

Devlet Katkısı Uygulaması Talep Dilekçesi

Devletin yaptığı katkılar kim tarafından koordine ediliyor?

Bireysel emeklilik hesabınıza ödeme yaptığınız zaman, bu ödeme ile ilgili bilgi Emeklilik Gözetim Merkezi'ne (EGM) bildiriliyor. EGM de bu bilgiyi ilgili kamu kuruluşuna iletiyor. İlgili kamu kuruluşu ise devlet katkısını alt hesabınıza yatırıyor. Böylelikle devlet katkıları da yatırıma yönlendiriliyor ve bu tutarlar üzerinden de ekstra gelir elde etmiş oluyorsunuz.

Katılımcılar, devlet katkısı hesaplarındaki birikim bilgisine ulaşabiliyorlar mı?

Katılımcılar, hesaplarına yatırılacak devlet katkısını, diledikleri zaman devlet katkısı alt hesaplarından takip edebiliyorlar.

Devlet katkısı hemen alınabiliyor mu?

Devlet katkısı için hak ediş süreleri bulunuyor. İlk üç yıl içinde sistemden çıkılması durumunda alınamıyor. Ancak katılımcı, üçüncü yılın sonunda devlet katkısının %15'ini, altıncı yılın sonunda %35'ini, onuncu yılın sonunda %60'ını, emekliliğe hak kazandığında ise tamamını alabiliyor. Bu sayede katılımcıların sistemde daha uzun süre kalmaları ve birikimlerinin artması amaçlanıyor. Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazanıldığı zaman, sistemden vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılınması durumunda devlet katkısı ve getirilerinin tamamına hak kazanılacak.

Birden fazla sözleşmesi olan katılımcılar devlet katkısına nasıl hak kazanacaklar?

Birden fazla sözleşmesi olan katılımcıların hak kazandıkları devlet katkısı, katılımcının toplam katkı payının sözleşmeler arasındaki dağılımına göre paylaştırılıyor. Örneğin, A sözleşmesine yılda 15.000 TL ve B şirketindeki sözleşmesine yılda 5.000 TL ödeyen bir katılımcı, devlet katkısının A sözleşmesi için %75'ine, B sözleşmesi için ise %25'ine hak kazanır.

Katılımcı devlet katkısının tamamına hak kazanmadan sistemden ayırılırsa hak etmediği tutarlara ne olacak?

Hak edilmemiş kısımlar erken çıkışlarda devlete geri dönüyor. Örneğin 3. yıldan sonra devlet katkısı hesabındaki birikimi 5.000 TL olan bir katılımcı, sistemden ayrılırsa bunun %15'i olan 750 TL'sine hak kazanırken, kalan 4.250 TL'lik tutar devlete geri dönecek.

Mevcut katılımcılar sistemden çıkıp, tekrar girerlerse devlet katkısı alabilecekler mi?

29 Mayıs 2012 tarihi itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde olup, 29.06.2012 ile 29.06.2014 tarihleri arasında bir emeklilik sözleşmesini birikimlerini alarak sonlandıran katılımcıların, 31 Aralık 2014 tarihine kadar bireysel emeklilik sistemine ödeyeceği katkı payları için hem mevcut diğer yaşayan sözleşmeleri için hem de yeni sözleşmeleri için devlet katkısı ödenmiyor.

Mevcut katılımcılara devlet katkısını hak edişte bir avantaj var mı?

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sisteme girmiş olan katılımcılar için, devlet katkısına hak kazanma süreleri kapsamında ek bir avantaj sağlanmıştır.

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren üç yıl sistemde kalmak koşuluyla bir defaya mahsus olmak üzere

 • Sistemde 3 yıldan fazla, 6 yıldan az bulunan katılımcılara 1 yıl
 • Sistemde 6 yıldan fazla, 10 yıldan az bulunan katılımcılara 2 yıl
 • Sistemde 10 yıldan fazla bulunan katılımcılara 3 yıl

süre ekleniyor.

Örneğin; 2006 yılı içinde sisteme girmiş bir katılımcının, 2016 tarihinde devlet katkısına hak kazanma süresine 2 yıl ekleniyor. Yani katılımcı 2019 yerine 2017 yılında 6 yılını doldurmuş sayılacak ve devlet katkısının %35'ne hak kazanabilecek. 2009 yılında sisteme girmiş bir katılımcı ise 2019 yerine 2018 yılında 6 yılını doldurmuş olacak.

Devlet katkısına hak edişin kısıtlanması katılımcı için dezavantaj değil mi?

Sistem uzun dönem tasarrufları hedeflemektedir. Yine de ilk üç yıl içinde sistemden çıkanlar yatırdıkları ana paranın tamamını ve getirilerin vergi sonrası kalan kısmını alarak sistemden çıkabilecekleri için yeni sistem eski sisteme göre daha avantajlıdır.

İşverenlerin çalışanları adına ödedikleri sözleşmeler için bir avantaj söz konusu mu?

Evet. İşverenler, çalışanları için ödedikleri katkı paylarını ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmıyor ise vergiden düşebiliyorlar.

Sistemden çıkışta stopaj uygulaması nasıl olacak?

Artık birikimlerin geri ödenmesinde, stopaj kesintisi birikim toplamı üzerinden değil, sadece getiri üzerinden yapılıyor. Stopaja tabi tutulacak tutar şu şekilde hesaplanıyor: Katılımcının çıkış tarihindeki toplam birikimi ve devlet katkısı birikiminin sistemde kaldığı süreye göre hak edilen tutarından, katılımcının sisteme yatırdığı toplam katkı payı ve kaldığı süreye göre hak ettiği devlet katkısının anaparası çıkarılacak. Aradaki fark; yani getiri stopaja tabi olacak. Stopaj oranı;

 • 10 yıldan önce sistemden çıkmanız durumunda getiri üzerinden %15,
 • 10 yıl süreyle sistemde kalıp 56 yaşını doldurmadan sistemden çıkmanız durumunda getiri üzerinden %10,
 • Emeklilik, vefat veya maluliyet sonucu sistemden çıkmanız durumunda getiri üzerinden %5'tir.
Tahsil edilemeyen ödemeler için kesinti olacak mı?

Planda tanımlı olması halinde, zamanında ödenmeyen katkı payları, 3 ay boyunca ödenmediğinde sözleşmeye ara verildiği kabul edilmektedir. Şirketimiz ise bu süreyi 6 ay olarak uygulamaktadır. 6 ay ödenmemesi durumunda, ara verilen her ay için 2 lira sözleşmenin birikiminden düşülmektedir. Ödemelere bir yıldan fazla ara verilmesi durumunda ise, Emeklilik Gözetim Merkezi'ne ödenen sabit giderlerin toplamı kadar tutar sözleşmenin birikiminden düşülmektedir. Ayrıca devlet katkısı hariç ana para toplamı 10 bin TL ve üzeri olan sözleşmelerden bu kesintiler alınmamaktadır.

Garanti Emeklilik'ten veya bireysel emeklilik sisteminden ayrılınması durumunda çıkış aidatı alınacak mı?

Emeklilik hakkının kullanılması, vefat, maluliyet veya şirketin tasfiyesi gibi zorunlu nedenlerle ayrılma durumları hariç, 5 yıllık sözleşme süresi dolmadan şirketten ayrılma halinde, kesinti tutarının sözleşmenin 5. yılı sonuna kadar olan süreye karşılık gelen ve ayrılma tarihine kadar şirketçe tahsil edilmemiş olan kısmı, ertelenmiş giriş aidatı olarak sözleşmenin birikiminden tahsil edilir.

Bireysel emekliliğe girişte herhangi bir aidat ödeniyor mu?

Katılımcının, bireysel emeklilik sistemine ilk defa katılması sırasında veya farklı bir şirkette ilk defa emeklilik sözleşmesi başlatması halinde, katılımcıdan veya sponsor kuruluştan, teklifin imzalandığı veya uzaktan satışta teklifin onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücret tutarı dikkate alınarak, sözleşme planına göre değişmekle birlikte, giriş aidatı alınabilir. Giriş aidatı peşin ya da aktarım veya sistemden çıkış tarihine ertelenmiş olarak tahsil edilebilir. Yönetim gider kesintisi ile giriş aidatının toplam tutarı sözleşmede geçen her yıl için ilgili takvim yılının ilk 6 ayında 16 yaşından büyükler için uygulanacak Aylık Brüt Asgari Ücretin %8,5ine karşılık gelen toplam maktu tutarı aşamaz.

.
Garanti