%20 İndirim

Hakkında

Biz kimiz?

Fit Together kurumsal sağlık konusunda uzmanlaşmış, çalışanların sağlık göstergelerinin iyileştirilmesine katkı sağlayan, sağlıklı yaşam destek şirketidir. Fit Together şirket çalışanlarının daha sağlıklı, mutlu, başarılı, fit ve verimli olmalarına yönelik şirketlere özel projeler tasarlayarak, şirket karlılıklarının ve verimliliklerinin artmasına yardımcı olur.

Neden Kurumsal Sağlık?

Tüm dünyada “Corporate Wellness“ veya “Corporate Wellbeing“ olarak adlandırılan kurumsal sağlık ve esenlik projelerinin uygulamaları hızla artmaktadır. Çalışanların sağlık göstergelerinin iyi olmasının şirketin karlılığına olan etkileri çeşitli araştırmalar ile kanıtlanmıştır. Örneğin Katherine Baicker, David Cutler ve Zirui Song tarafından 2010 yılında yapılan araştırmalarda, kurumsal sağlık projelerine yapılan 1 Dolar tutarındaki yatırımın, sağlık harcamalarında 3,27 Dolar, işe devamsızlıklarda ise 2,73 Dolar tutarında bir tasarruf sağladığı gözlenmiştir. Bir çok araştırma modern iş hayatında kurumsal sağlık konusunda yapılan yatırımların geri dönüş oranlarının oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Sağlık harcamalarındaki ve devamsızlıklarda sağlanan faydalara ek olarak kurumsal sağlık projeleri işyeri ve çalışanlara birçok ek fayda da sağlamaktadır.

Şirketlere Sağlanan Faydalar

Sonuç: Artan şirket karlılığı ve değeri

Çalışanlara Sağlanan Faydalar

Fit Together projeleri ile çalışanlar; sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanır, daha aktif bir hayat tarzı geliştirir ve şirket ile olan bağlarını güçlendirirler. Dolayısıyla, fiziksel ve zihinsel performanslarını yükseltip, optimum iş-yaşam dengesini kurarak, daha verimli bir çalışan olarak şirketin karlılığına ve büyümesine pozitif katkı sağlarlar.

Fit Together Nasıl Çalışır?

Mevcut durum analizi ile çalışanların hem sağlık göstergeleri, hem de yaşam stilleri analiz edilir. Mevcut durum analizi sonrasında hedefler belirlenir ve her şirketin yapısına ve ihtiyacına göre bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak şirkete özel aksiyon planları oluşturulur.

Neler Yapıyoruz?

Foto Galeri

Harita